Thông tin tuyển dụng ngành ô tô

Ngày đăng: 28/04/2016 02:15:42
Lượt xem: 2706

1. CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TRƯỜNG HẢI – THACO

https://tuyendung.thaco.com.vn/

 

2. TOYOTA VIỆT NAM

https://www.toyotavn.com.vn/vi/tuyen-dung/ung-tuyen/

 

Share on facebook
Tin tức khác