Khai giảng lớp Điện ô tô cơ bản (22/8/2016)

Ngày đăng: 23/08/2016 04:35:08
Lượt xem: 4741

Khai giảng lớp Điện ô tô cơ bản

Các anh em từ các trường đại học lớn Đại học công nghiệp, Đại học công nghệ giao thông vận 

tải, đại học bách khoa Hà Nội đã tham gia khóa học.
Chúc tất cả anh em luôn hăng say, nhiệt tình, giữ được lửa đam mê để làm chủ công nghệ ô tô

Share on facebook
Tin tức khác