Quy trình sửa lỗi P0724 Mạch Công Tắc Phanh

Ngày đăng: 19/08/2021 10:32:53
Lượt xem: 1094

P0724 Mạch Công Tắc Phanh "B" Cao

QUY TRÌNH KIỂM TRA

GỢI Ý:

1.ĐỌC GIÁ TRỊ CỦA MÁY CHẨN ĐOÁN (CÔNG TẮC ĐÈN PHANH)

 1. Nối máy chẩn đoán vào giắc DLC3.
 1. Bật khoá điện ON.
 1. Bật máy chẩn đoán ON.
 1. Chọn các mục sau: Powertrain / Engine and ECT / Data List / Stop Light SW.
 1. Đọc giá trị hiển thị trên máy chẩn đoán khi đạp và nhả phanh.

Tiêu chuẩn:

 

Bàn Đạp Phanh

Hiển thị

Nhả

OFF

Đạp

ON

 

2. KIỂM TRA CÔNG TẮC ĐÈN PHANH

 1. Tháo công tắc đèn phanh.
 1. Đo điện trở theo các giá trị trong bảng dưới đây.

Điện trở tiêu chuẩn:

 

 

Nối Dụng Cụ Đo

Vị Trí Của Công Tắc

Điều Kiện Tiêu Chuẩn

1 - 2

Không ấn công tắc

Dưới 1 Ω

Aán công tắc

10 kΩ trở lên

3 - 4

Không ấn công tắc

10 kΩ trở lên

Aán công tắc

Dưới 1 Ω

 1. Lắp lại công tắc đèn phanh.

NẾU THỎA MÃN: Thay thế công tắc chân phanh

NẾU KHÔNG THỎA MÃN: Qua bước 3

3. KIỂM TRA DÂY ĐIỆN VÀ GIẮC NỐI (ECM - CÔNG TẮC ĐÈN PHANH

 1. Ngắt giắc nối công tắc đèn phanh.
 1. Ngắt giắc nối của ECM.
 1. Đo điện trở theo các giá trị trong bảng dưới đây.

Điện trở tiêu chuẩn (kiểm tra hở mạch):

 

Nối Dụng Cụ Đo

Điều kiện kiểm tra

Điều Kiện Tiêu Chuẩn

A20-36 (STP) - A12-1

Mọi điều kiện

Dưới 1 Ω

A20-35 (ST-) - A12-4

Mọi điều kiện

Dưới 1 Ω

 

 

 

Điện trở tiêu chuẩn (kiểm tra ngắn mạch):

 

Nối Dụng Cụ Đo

Điều kiện kiểm tra

Điều Kiện Tiêu Chuẩn

A20-36 (STP) hay A12-1 - Mát thân xe

Mọi điều kiện

10 kΩ trở lên

A20-35 (ST-) hay A12-4 - Mát thân xe

Mọi điều kiện

10 kΩ trở lên

 1. Nối lại giắc nối của ECM.
 1. Nối lại giắc nối công tắc đèn phanh.

 

 

 

Share on facebook
Tin tức khác