Quy trình khắc phục lỗi P2102 Mạch Môtơ Điều Khiển Bộ Chấp Hành Bướm Ga Thấp

Ngày đăng: 19/08/2021 10:35:52
Lượt xem: 1045

P2102 Mạch Môtơ Điều Khiển Bộ Chấp Hành Bướm Ga Thấp

P2103 Mạch Môtơ Điều Khiển Bộ Chấp Hành Bướm Ga Cao

QUY TRÌNH KIỂM TRA

GỢI Ý:

 

1.KIỂM TRA CỤM CỔ HỌNG GIÓ (ĐIỆN TRỞ CỦA BỘ CHẤP HÀNH BƯỚM GA)

 1. Tháo giắc nối cổ họng gió.
 1. Đo điện trở theo các giá trị trong bảng dưới đây.

Điện trở tiêu chuẩn:

 

Nối Dụng Cụ Đo

Điều kiện kiểm tra

Điều Kiện Tiêu Chuẩn

2 (M+) - 1 (M-)

20°C (68°F)

Từ 0.3 đến 100 Ω

 1. Nối lại giắc nối của cổ họng gió.

2. KIỂM TRA DÂY ĐIỆN VÀ GIẮC NỐI (CỔ HỌNG GIÓ - ECM)

 1. Tháo giắc nối cổ họng gió.
 1. Ngắt giắc nối của ECM.
 1. Đo điện trở theo các giá trị trong bảng dưới đây.

Điện trở tiêu chuẩn (Kiểm tra hở mạch):

 

Nối Dụng Cụ Đo

Điều kiện kiểm tra

Điều Kiện Tiêu Chuẩn

C17-2 (M+) - C23-42 (M+)

Mọi điều kiện

Dưới 1 Ω

C17-1 (M-) - C23-41 (M-)

Mọi điều kiện

Dưới 1 Ω

 

Điện trở tiêu chuẩn (Kiểm tra ngắn mạch):

 

Nối Dụng Cụ Đo

Điều kiện kiểm tra

Điều Kiện Tiêu Chuẩn

C17-2 (M+) hay C23-42 (M+) - Mát thân xe

Mọi điều kiện

10 kΩ trở lên

C17-1 (M-) hay C23-41 (M-) - Mát thân xe

Mọi điều kiện

10 kΩ trở lên

 1. Nối lại giắc nối của cổ họng gió.
 1. Nối lại giắc nối của ECM.

3. THAY THẾ CỤM CỔ HỌNG GIÓ

4. KIỂM TRA XEM MÃ DTC PHÁT RA CÓ XUẤT HIỆN LẠI HAY KHÔNG (MÃ DTC P2102 HOẶC P2103)

 1. Nối máy chẩn đoán vào giắc DLC3.
 1. Bật khoá điện ON.
 1. Bật máy chẩn đoán ON.
 1. Xóa các mã DTC.
 1. Khởi động động cơ.
 1. Lái xe trong vài phút.
 1. Chọn các mục sau: Powertrain / Engine and ECT / DTC.
 1. Đọc các mã DTC.

Kết quả:

 

Kết quả

Đi đến bước

P2102 hay P2103

Thay thế ECM

Mã mã DTC không phát ra

Kết thúc

 

 

Share on facebook
Tin tức khác