P2121 Mạch Cảm Biến Vị Trí Bàn Đạp / Bướm Ga / Công Tắc

Ngày đăng: 21/08/2021 04:34:12
Lượt xem: 1028

P2121 Mạch Cảm Biến Vị Trí Bàn Đạp / Bướm Ga / Công Tắc "D" - Tính Năng / Phạm Vi Đo

QUY TRÌNH KIỂM TRA

GỢI Ý:

Đọc dữ liệu lưu tức thời bằng máy chẩn đoán. ECM sẽ ghi lại thông tin về tình trạng động cơ và xe dưới dạng dữ liệu tức thời tại thời điểm mã DTC được ghi lại. Khi chẩn đoán, dữ liệu lưu tức thời giúp xác định xe đang chạy hay đỗ, động cơ nóng hay chưa, tỷ lệ không khí - nhiên liệu đậm hay nhạt cũng như những dữ liệu khác được ghi lại tại thời điểm xảy ra hư hỏng.

 

1.KIỂM TRA MÃ DTC KHÁC PHÁT RA (KỂ CẢ MÃ DTC P2121)

 1. Nối máy chẩn đoán vào giắc DLC3.
 1. Bật khoá điện ON.
 1. Bật máy chẩn đoán ON.
 1. Chọn các mục sau: Powertrain / Engine and ECT / DTC.
 1. Đọc các mã DTC.

Kết quả:

 

Kết quả

Đi đến bước

P2121

2

P2121 và các mã DTC khác

Đến bảng mã DTC

 

GỢI Ý:

 

Nếu có bất kỳ mã DTC nào ngoài mã P2121 phát ra, hãy khắc phục hư hỏng những mã DTC này trước

 

2. ĐỌC GIÁ TRỊ BẰNG MÁY CHẨN ĐOÁN (VỊ TRÍ CHÂN GA SỐ 1 VÀ SỐ 2)

 1. Nối máy chẩn đoán vào giắc DLC3.
 1. Bật khoá điện ON.
 1. Bật máy chẩn đoán ON.
 1. Chọn các mục sau: Powertrain / Engine and ECT / Data List / Throttle Pos #1 and Throttle Pos #2.
 1. Đọc các giá trị.

Điện áp tiêu chuẩn:

 

Điều Khiển Bàn Đạp Ga

Accelerator Position No. 1

Accelerator Position No. 2

Nhả

Từ 0.5 đến 1.1 V

Từ 1.2 đến 2.0 V

Đạp

Từ 2.6 đến 4.5 V

Từ 3.4 đến 5.0 V

 

Kết quả:

 

Kết quả

Đi đến bước

Ngoài phạm vi tiêu chuẩn

3

Nằm trong phạm vi tiêu chuẩn

Kiểm tra hư hỏng do chập chờn

 

3. THAY THẾ CỤM BÀN ĐẠP GA

4. KIỂM TRA XEM MÃ DTC XUẤT HIỆN LẠI KHÔNG (P2121)

 1. Nối máy chẩn đoán vào giắc DLC3.
 1. Bật khoá điện ON.
 1. Bật máy chẩn đoán ON.
 1. Xóa các mã DTC.
 1. Khởi động động cơ.
 1. Để cho động cơ chạy không tải trong 15 giây.
 1. Đạp hết và nhả nhanh bàn đạp ga vài lần.
 1. Chọn các mục sau: Powertrain / Engine and ECT / DTC.
 1. Đọc các mã DTC.

Kết quả:

 

Kết quả

Đi đến bước

P2121

Thay thế ECM

Mã mã DTC không phát ra

Kết thúc

 

Share on facebook
Tin tức khác