P2118 Dòng Điện Môtơ Điều Khiển Bộ Chấp Hành Bướm Ga - Tính Năng / Phạm Vi

Ngày đăng: 21/08/2021 16:32:04
Lượt xem: 602

P2118 Dòng Điện Môtơ Điều Khiển Bộ Chấp Hành Bướm Ga - Tính Năng / Phạm Vi

QUY TRÌNH KIỂM TRA

GỢI Ý:

Đọc dữ liệu lưu tức thời bằng máy chẩn đoán. ECM sẽ ghi lại thông tin về tình trạng động cơ và xe dưới dạng dữ liệu tức thời tại thời điểm mã DTC được ghi lại. Khi chẩn đoán, dữ liệu lưu tức thời giúp xác định xe đang chạy hay đỗ, động cơ nóng hay chưa, tỷ lệ không khí - nhiên liệu đậm hay nhạt cũng như những dữ liệu khác được ghi lại tại thời điểm xảy ra hư hỏng.

 

1.ĐỌC GIÁ TRỊ BẰNG MÁY CHẨN ĐOÁN (ĐIỆN ÁP +BM)

 1. Nối máy chẩn đoán vào giắc DLC3.
 1. Bật khoá điện ON.
 1. Bật máy chẩn đoán ON.
 1. Chọn các mục sau: Powertrain / Engine and ECT / Data List / +BM voltage.
 1. Đọc giá trị hiển thị trên máy chẩn đoán.

Điện áp tiêu chuẩn: Từ 11 đến 14 V

 

Kết quả:

 

Kết quả

Đi đến bước

Ngoài phạm vi tiêu chuẩn

2

Nằm trong phạm vi tiêu chuẩn

Kiểm tra hư hỏng do chập chờn

 

2. KIỂM TRA CẦU CHÌ (CẦU CHÌ ETCS)

 1. Tháo cầu chì ETCS ra khỏi hộp rơle và cầu chì khoang động cơ.
 1. Đo điện trở theo các giá trị trong bảng dưới đây.

Điện trở tiêu chuẩn:

 

Nối Dụng Cụ Đo

Điều kiện kiểm tra

Điều Kiện Tiêu Chuẩn

Cầu chì ETCS

Mọi điều kiện

Dưới 1 Ω

 1. Lắp lại cầu chì ETCS.

3. KIỂM TRA DÂY ĐIỆN VÀ GIẮC NỐI (MẠCH +BM)

 1. Ngắt các giắc nối của ECM.
 1. Đo điện áp theo các giá trị trong bảng dưới đây.

Điện áp tiêu chuẩn:

 

Nối Dụng Cụ Đo

Điều kiện kiểm tra

Điều Kiện Tiêu Chuẩn

A20-3 (+BM) - C23-104 (E1)

Mọi điều kiện

Từ 11 đến 14 V

 1. Nối lại các giắc nối của ECM.

NẾU THỎA MÃN: Thay thế ECM

NẾU KHÔNG THỎA MÃN: Qua bước 4

4. KIỂM TRA DÂY ĐIỆN VÀ GIẮC NỐI (ECM - CẦU CHÌ ETCS)

 1. Ngắt giắc nối của ECM.
 1. Tháo cầu chì ETCS ra khỏi hộp rơle và cầu chì khoang động cơ.
 1. Đo điện trở theo các giá trị trong bảng dưới đây.

Điện trở tiêu chuẩn (kiểm tra hở mạch):

 

Nối Dụng Cụ Đo

Điều kiện kiểm tra

Điều Kiện Tiêu Chuẩn

2 (Cầu chì ETCS) - A20-3 (+BM)

Mọi điều kiện

Dưới 1 Ω

 

Điện trở tiêu chuẩn (kiểm tra ngắn mạch):

 

Nối Dụng Cụ Đo

Điều kiện kiểm tra

Điều Kiện Tiêu Chuẩn

2 (Cầu chì ETCS) hay A20-3 (+BM) - Mát thân xe

Mọi điều kiện

10 kΩ trở lên

 1. Nối lại giắc nối của ECM.
 1. Lắp lại cầu chì ETCS

 

Share on facebook
Tin tức khác