P0717 Không có tín hiệu mạch cảm biến tốc độ tua bin

Ngày đăng: 23/08/2021 17:21:50
Lượt xem: 688

P0717 Không có tín hiệu mạch cảm biến tốc độ tua bin

QUY TRÌNH KIỂM TRA

1.KIỂM TRA TRẠNG THÁI LẮP CẢM BIẾN TỐC ĐỘ NT

Kiểm tra tình trạng lắp cảm biến tốc độ NT.

OK:

Bulông lắp được xiết chặt và không có khe hở giữa cảm biến và vỏ hộp số.

 

Mômen: 5.4 N*m{ 55 kgf*cm , 48 in.*lbf }

 

2. KIỂM TRA CẢM BIẾN TỐC ĐỘ (NT)

  1. Tháo giắc nối cảm biến tốc độ NT ra khỏi hộp số.
  1. Đo điện trở theo các giá trị trong bảng dưới đây.

Điện trở tiêu chuẩn:

Nối Dụng Cụ Đo

Điều kiện kiểm tra

Điều Kiện Tiêu Chuẩn

1 - 2

20°C (68°F)

Từ 560 đến 680 kΩ

 

3. KIỂM TRA DÂY ĐIỆN VÀ GIẮC NỐI (CẢM BIẾN TỐC ĐỘ NT - ECM)

  1. Nối giắc nối cảm biến tốc độ NT.
  1. Ngắt giắc nối của ECM.
  1. Đo điện trở theo các giá trị trong bảng dưới đây.

Điện trở tiêu chuẩn:

Nối Dụng Cụ Đo

Điều kiện kiểm tra

Điều Kiện Tiêu Chuẩn

C23-125 (NT+) - C23-124 (NT-)

20°C (68°F)

Từ 560 đến 680 kΩ

C23-125 (NT+) - Mát thân xe

Mọi điều kiện

10 kΩ trở lên

C23-124 (NT-) - Mát thân xe

Mọi điều kiện

10 kΩ trở lên

 

NẾU THỎA MÃN: Sửa chữa hay thay thế dây điện

NẾU THỎA MÃN: Thay thế ECM

Share on facebook
Tin tức khác