P0712 Tín hiệu vào của Cảm biến nhiệt độ dầu hộp số tự động

Ngày đăng: 23/08/2021 05:20:09
Lượt xem: 1716

P0710 Mạch cảm biến nhiệt độ dầu hộp số tự động "A"

P0712 Tín hiệu vào của Cảm biến nhiệt độ dầu hộp số tự động "A" thấp

P0713 Tín hiệu vào của Cảm biến nhiệt độ dầu hộp số tự động "A" cao

QUY TRÌNH KIỂM TRA

GỢI Ý:

Theo danh mục dữ liệu được hiển thị trên máy chẩn đoán, bạn có thể đọc các giá trị của công tắc, cảm biến, bộ chấp hành và nhiều bộ phận khác mà không cần phải tháo bộ phận đó ra. Đọc danh mục dữ liệu ở bước đầu tiên của quy trình chẩn đoán là một phương pháp rút ngắn thời gian chẩn đoán.

CHÚ Ý:

Trong bảng dưới đây, các giá trị được liệt kê ở cột “Điều kiện bình thường” là những giá trị tham khảo. Không hoàn toàn chỉ dựa vào những giá trị tham khảo này khi quyết định chi tiết có bị hỏng hay không.

 1. Hâm nóng động cơ.
 2. Tắt khóa điện OFF.
 3. Nối máy chẩn đoán với giắc DLC3.
 4. Bật khoá điện ON.
 5. Bật máy chẩn đoán.
 6. Chọn các mục sau: Powertrain / Engine and ECT / Data List.
 7. Theo hiển thị trên máy chẩn đoán, đọc "DATA LIST"

Tester Display

Hạng mục đo/
Phạm vi (hiển thị)

Điều kiện bình thường

Ghi chú khi chẩn đoán

A/T Oil Temperature 1

Giá trị cảm biến nhiệt độ dầu ATF/
Min.: -40°C (-40°F)
Max.: 215°C (419°F)

 • Sau khi thử tốc độ dừng; nhiệt độ khoảng 80°C (176°F)
 • Bằng nhiệt độ môi trường khi động cơ đang lạnh

Nếu giá trị là -40 độ C hay 150 độ C trở lên, mạch cảm biến nhiệt độ dầu ATF bị hở hay ngắn mạch.

 

1.KIỂM TRA DÂY ĐIỆN HỘP SỐ (CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ ATF)

 1. Tháo giắc nối dây điện hộp số ra khỏi hộp số.
 1. Đo điện trở theo các giá trị trong bảng dưới đây.

Điện trở tiêu chuẩn:

Nối Dụng Cụ Đo

Điều kiện kiểm tra

Điều Kiện Tiêu Chuẩn

1 (THO) - 6 (E2)

Mọi điều kiện

79 Ω đến 156 kΩ

1 (THO) - Mát thân xe

Mọi điều kiện

10 kΩ trở lên

6 (E2) - Mát thân xe

Mọi điều kiện

10 kΩ trở lên

 

GỢI Ý:

Nếu điện trở nằm ngoài phạm vi tiêu chuẩn với một trong nhiệt độ ATF chỉ ra ở bảng dưới đây, khả năng tải của xe có thể bị ảnh hưởng

Nhiệt độ dầu ATF

Điều Kiện Tiêu Chuẩn

20°C (68°F)

Từ 3 đến 4 kΩ

110°C (110.00°C)

Từ 0.22 đến 0.28 kΩ

 

2. KIỂM TRA DÂY ĐIỆN VÀ GIẮC NỐI (DÂY ĐIỆN HỘP SỐ - ECM)

 1. Nối giắc nối dây điện hộp số vào hộp số.
 1. Ngắt giắc nối của ECM.
 1. Đo điện trở theo các giá trị trong bảng dưới đây

Điện trở tiêu chuẩn:

Nối Dụng Cụ Đo

Điều kiện kiểm tra

Điều Kiện Tiêu Chuẩn

C23-72 (THO1) - C23-95 (ETHO)

Mọi điều kiện

79 Ω đến 156 kΩ

C23-72 (THO1) - Mát thân xe

Mọi điều kiện

10 kΩ trở lên

C23-95 (ETHO) - Mát thân xe

Mọi điều kiện

10 kΩ trở lên

 

Share on facebook
Tin tức khác