P0705 Hư hỏng mạch cảm biến vị trí cần số (Đầu vào PRNDL)

Ngày đăng: 23/08/2021 17:17:01
Lượt xem: 707

P0705 Hư hỏng mạch cảm biến vị trí cần số (Đầu vào PRNDL)

QUY TRÌNH KIỂM TRA

1.KIỂM TRA DÂY ĐIỆN VÀ GIẮC NỐI (ẮC QUY - VỊ TRÍ ĐỖ XE/TRUNG GIAN)

 1. Ngắt giắc nối công tắc vị trí trung gian/đỗ xe.
 1. Bật khoá điện ON.
 1. Đo điện áp theo các giá trị trong bảng dưới đây.

Điện áp tiêu chuẩn:

Nối Dụng Cụ Đo

Trạng Thái Của Công Tắc

Điều Kiện Tiêu Chuẩn

C20-2 (RB) - Mát thân xe

Khoá điện ON

Từ 11 đến 14 V

Khoá điện OFF

Dưới 1 V

 

2. KIỂM TRA DÂY ĐIỆN VÀ GIẮC NỐI (TÍN HIỆU PHÁT RA)

 1. Ngắt giắc nối công tắc vị trí trung gian/đỗ xe.
 1. Bật khoá điện ON.
 1. Đo điện áp theo các giá trị trong bảng dưới đây.

Điện áp tiêu chuẩn:

Nối Dụng Cụ Đo

Trạng Thái Của Công Tắc

Điều Kiện Tiêu Chuẩn

C20-4 (B) - Mát thân xe

Khoá điện ON

Từ 11 đến 14 V

Khoá điện OFF

Dưới 1 V

 

3. KIỂM TRA CỤM CÔNG TẮC VỊ TRÍ TRUNG GIAN / ĐỖ XE

 1. Ngắt giắc nối công tắc vị trí trung gian/đỗ xe.
 1. Đo điện trở theo các giá trị trong bảng dưới đây.

Điện trở tiêu chuẩn:

Nối Dụng Cụ Đo

Điều kiện kiểm tra

Điều Kiện Tiêu Chuẩn

4 (B) - 5 (L)

Vị trí cần số P hay N

Dưới 1 Ω

Vị trí cần số khác P và N

10 kΩ trở lên

2 (RB) - 6 (PL)

Vị trí cần số là P

Dưới 1 Ω

Vị trí cần số khác P

10 kΩ trở lên

1 (RL) - 2 (RB)

Vị trí cần số là R

Dưới 1 Ω

Vị trí cần số khác R

10 kΩ trở lên

2 (RB) - 9 (NL)

Cần số ở vị trí N

Dưới 1 Ω

Vị trí cần số khác N

10 kΩ trở lên

2 (RB) - 7 (DL)

Cần số ở vị trí D hay 3

Dưới 1 Ω

Vị trí cần số khác D và 3

10 kΩ trở lên

2 (RB) - 3 (2L)

Cần số ở vị trí 2

Dưới 1 Ω

Vị trí cần số khác 2

10 kΩ trở lên

2 (RB) - 8 (LL)

Cần số ở vị trí L

Dưới 1 Ω

Vị trí cần số khác L

10 kΩ trở lên

 

NẾU KHÔNG THỎA MÃN: Thay công tắc vị trí đỗ xe/trung gian

NẾU THỎA MÃN: Qua bước 4

4. KIỂM TRA DÂY ĐIỆN VÀ GIẮC NỐI (CÔNG TẮC VỊ TRÍ ĐỖ XE/TRUNG GIAN - ECM)

 1. Nối giắc công tắc vị trí trung gian/đỗ xe.
 1. Ngắt giắc nối của ECM.
 1. Bật khoá điện ON.
 1. Đo điện áp theo các giá trị trong bảng dưới đây.

Điện áp tiêu chuẩn:

Nối Dụng Cụ Đo

Điều kiện kiểm tra

Điều Kiện Tiêu Chuẩn

C23-73 (P) - Mát thân xe

Khoá điện ON và cần số ở vị trí P

Từ 11 đến 14 V

Khoá điện ON và cần số ở vị trí khác P

Dưới 1 V

C23-53 (R) - Mát thân xe

Khoá điện ON và cần số ở vị trí R

11 đến 14 V

Khoá điện ON và cần số ở vị trí khác R

Dưới 1 V

C23-54 (N) - Mát thân xe

Khoá điện ON và cần số ở vị trí N

Từ 11 đến 14 V

Khoá điện ON và cần số ở vị trí khác trừ N

Dưới 1 V

C23-56 (D) - Mát thân xe

Khóa điện ON và cần số ở vị trí D hay 3

Từ 11 đến 14 V

Khoá điện ON và cần số ở vị trí khác D và 3

Dưới 1 V

C23-55 (2) - Mát thân xe

Khoá điện ON và cần số ở vị trí 2

Từ 11 đến 14 V

Khoá điện ON và cần số ở vị trí khác 2

Dưới 1 V

C23-74 (L) - Mát thân xe

Khoá điện ON và cần số ở vị trí L

Từ 11 đến 14 V

Khoá điện ON và cần số ở vị trí khác L

Dưới 1 V

 

5. KIỂM TRA DÂY ĐIỆN VÀ GIẮC NỐI (CÔNG TẮC VỊ TRÍ ĐỖ XE/TRUNG GIAN - BỘ ĐIỀU KHIỂN KHÓA CHUYỂN SỐ)

 1. Ngắt giắc nối của công tắc điều khiển hộp số của cụm điều khiển khóa số.
 1. Bật khoá điện ON.
 1. Đo điện áp theo các giá trị trong bảng dưới đây

Điện áp tiêu chuẩn:

Nối Dụng Cụ Đo

Điều kiện kiểm tra

Điều Kiện Tiêu Chuẩn

D23-9 (NSSD) - 8 (E)

Khóa điện ON và cần số ở vị trí D hay 3

Từ 11 đến 14 V

Khoá điện ON và cần số ở vị trí khác D và 3

Dưới 1 V

 

6. KIỂM TRA CỤM ĐIỀU KHIỂN KHOÁ CHUYỂN SỐ

 1. Ngắt giắc nối của công tắc điều khiển hộp số của cụm điều khiển khóa số.
 1. Đo điện trở theo các giá trị trong bảng dưới đây.

Điện trở tiêu chuẩn:

Nối Dụng Cụ Đo

Điều kiện kiểm tra

Điều Kiện Tiêu Chuẩn

3 (AT3) - 9 (NSSD)

Cần số ở vị trí 3

Dưới 1 Ω

Cần số ở vị trí D

10 kΩ trở lên

 

7. KIỂM TRA DÂY ĐIỆN VÀ GIẮC NỐI (CỤM ĐIỀU KHIỂN KHOÁ CHUYỂN SỐ - ECM)

 1. Ngắt giắc nối của công tắc điều khiển hộp số của cụm điều khiển khóa số.
 1. Ngắt các giắc nối của ECM.
 1. Bật khoá điện ON.
 1. Đo điện áp theo các giá trị trong bảng dưới đây.

Điện áp tiêu chuẩn:

Nối Dụng Cụ Đo

Điều kiện kiểm tra

Điều Kiện Tiêu Chuẩn

A20-26 (ODMS) - Mát thân xe

Khoá điện ON và cần số ở vị trí 3

Từ 11 đến 14 V

Khoá điện ON và cần số ở vị trí khác 3

Dưới 1 V

 

8. KIỂM TRA DÂY ĐIỆN VÀ GIẮC NỐI (CÔNG TẮC VỊ TRÍ ĐỖ XE/TRUNG GIAN - ECM)

 1. Tắt khóa điện OFF.
 1. Ngắt giắc nối công tắc vị trí trung gian/đỗ xe.
 1. Ngắt các giắc nối của ECM.
 1. Đo điện trở theo các giá trị trong bảng dưới đây

Điện trở tiêu chuẩn (kiểm tra hở mạch)

Nối Dụng Cụ Đo

Điều kiện kiểm tra

Điều Kiện Tiêu Chuẩn

C20-4 (B) - C23-52 (STAR)

Mọi điều kiện

Dưới 1 Ω

 

Điện trở tiêu chuẩn (kiểm tra ngắn mạch)

Nối Dụng Cụ Đo

Điều kiện kiểm tra

Điều Kiện Tiêu Chuẩn

C20-4 (B) hay C23-52 (STAR) - Mát thân xe

Mọi điều kiện

10 kΩ trở lên

 

Share on facebook
Tin tức khác