P0604 Lỗi bộ nhớ Ram P0606 Bộ vi xử lý PCM

Ngày đăng: 19/08/2021 10:30:03
Lượt xem: 1291

P0604 Lỗi bộ nhớ Ram

P0606 Bộ vi xử lý ECM / PCM  

P060A Tính Năng của Bộ Vi Xử Lý Môđun Điều Khiển Bên Trong  

P060D Tính Năng của Môđun Điều Khiển Bên Trong Vị Trí Bàn Đạp Ga  

P060E Tính Năng của Môđun Điều Khiển Bên Trong Vị Trí Bướm Ga  

P0657 Mạch Điện Áp Nguồn Bộ Chấp Hành / Hở Mạch

QUY TRÌNH KIỂM TRA

Đọc dữ liệu lưu tức thời bằng máy chẩn đoán. Dữ liệu lưu tức thời ghi lại tình trạng động cơ khi hư hỏng được phát hiện. Khi chẩn đoán, dữ liệu lưu tức thời giúp xác định xe đang chạy hay đỗ, động cơ nóng hay chưa, tỷ lệ không khí - nhiên liệu đậm hay nhạt cũng như những dữ liệu khác được ghi lại tại thời điểm xảy ra hư hỏng.

KIỂM TRA MÃ DTC KHÁC PHÁT RA (KỂ CẢ MÃ DTC LỖI BÊN TRONG ECM)

  1. Nối máy chẩn đoán vào giắc DLC3.
  1. Bật khoá điện ON.
  1. Bật máy chẩn đoán ON.
  1. Chọn các mục sau: Powertrain / Engine / DTC.
  1. Đọc các mã DTC.

 

Kết quả:

 

Kết quả

Đi đến bước

P0604, P0606, P060A, P060D, P060E và/hay P0657

Thay thế ECM

Mã mã DTC không phát ra

Kiểm tra do chập chờn

 

 

Share on facebook
Tin tức khác