P0504 Tương Quan Công Tắc Phanh

Ngày đăng: 17/08/2021 04:06:25
Lượt xem: 802

P0504 Tương Quan Công Tắc Phanh A / B

QUY TRÌNH KIỂM TRA

GỢI Ý:

Vận Hành Bàn Đạp Phanh

Điều Kiện Tiêu Chuẩn

Đạp

Tín hiệu STP ON

Nhả

Tín hiệu STP OFF

 

1.KIỂM TRA CÔNG TẮC ĐÈN PHANH (ĐIỆN ÁP CỰC)

 1. Ngắt giắc nối công tắc đèn phanh.
 1. Bật khoá điện ON.
 1. Đo điện áp theo các giá trị trong bảng dưới đây.

Điện áp tiêu chuẩn:

 

Nối Dụng Cụ Đo

Điều kiện kiểm tra

Điều Kiện Tiêu Chuẩn

A12-2 - Mát thân xe

Mọi điều kiện

Từ 11 đến 14 V

A12-3 - Mát thân xe

Khoá điện ON

Từ 11 đến 14 V

 1. Nối lại giắc nối công tắc đèn phanh.

NẾU THỎA MÃN: Tiếp bước 2

NẾU KHÔNG THỎA MÃN: Qua bước 4

2. KIỂM TRA CÔNG TẮC ĐÈN PHANH

 1. Tháo công tắc đèn phanh.
 1. Đo điện trở theo các giá trị trong bảng dưới đây.

Điện trở tiêu chuẩn:

 

Nối Dụng Cụ Đo

Vị Trí Của Công Tắc

Điều Kiện Tiêu Chuẩn

1 - 2

Không ấn công tắc

Dưới 1 Ω

Aán công tắc

10 kΩ trở lên

3 - 4

Không ấn công tắc

10 kΩ trở lên

Aán công tắc

Dưới 1 Ω

 1. Lắp lại công tắc đèn phanh

3. KIỂM TRA ECM (ĐIỆN ÁP STP VÀ ST1 -)

 1. Ngắt giắc nối của ECM.
 1. Bật khoá điện ON.
 1. Đo điện áp theo các giá trị trong bảng dưới đây.

Điện áp tiêu chuẩn:

Nối Dụng Cụ Đo

Vận Hành Bàn Đạp Phanh

Điều Kiện Tiêu Chuẩn

A20-35 (ST1-) - Mát thân xe

Nhả

Từ 11 đến 14 V

Đạp

Dưới 1.5 V

A20-36 (STP) - Mát thân xe

Nhả

Dưới 1.5 V

Đạp

Từ 11 đến 14 V

 1. Nối lại giắc nối của ECM.

4. KIỂM TRA CẦU CHÌ (CẦU CHÌ STOP VÀ IGN)

 1. Tháo cầu chì STOP và IGN ra khỏi ECU chính thân xe.
 1. Đo điện trở theo các giá trị trong bảng dưới đây.

Điện trở tiêu chuẩn:

 

Nối Dụng Cụ Đo

Điều kiện kiểm tra

Điều Kiện Tiêu Chuẩn

Cầu chì STOP

Mọi điều kiện

Dưới 1 Ω

Cầu chì IGN

Mọi điều kiện

Dưới 1 Ω

 1. Lắp lại các cầu chì STOP và IGN.

 

Share on facebook
Tin tức khác