P0500 Cảm Biến Tốc Độ Xe - quy trình khắc phục mã lỗi

Ngày đăng: 17/08/2021 04:03:46
Lượt xem: 1142

P0500 Cảm Biến Tốc Độ Xe "A"

QUY TRÌNH KIỂM TRA

GỢI Ý:

Đọc dữ liệu lưu tức thời bằng máy chẩn đoán. Dữ liệu lưu tức thời ghi lại tình trạng động cơ khi hư hỏng được phát hiện. Khi chẩn đoán, dữ liệu lưu tức thời giúp xác định xe đang chạy hay đỗ, động cơ nóng hay chưa, tỷ lệ không khí - nhiên liệu đậm hay nhạt cũng như những dữ liệu khác được ghi lại tại thời điểm xảy ra hư hỏng.

 

1. KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỒNG HỒ TỐC ĐỘ XE

Lái xe và kiểm tra xem đồng hồ tốc độ xe trên bảng táplô có hoạt động bình thường không.

OK:

Đồng hồ tốc độ xe hoạt động bình thường.

 

GỢI Ý:

2. DÙNG MÁY CHẨN ĐOÁN ĐỌC GIÁ TRỊ (TỐC ĐỘ XE)

 1. Nối máy chẩn đoán vào giắc DLC3.
 1. Bật khóa điện đến vị trí ON và bật máy chẩn đoán ON.
 1. Chọn những mục sau đây: Powertrain / Engine and ECT/ Data List / Vehicle Speed.
 1. Lái xe.
 1. Đọc giá trị hiển thị trên máy chẩn đoán.

OK:

Tốc độ xe được hiển thị trên máy chẩn đoán và trên đồng hồ tốc độ xe là bằng nhau.

3. KIỂM TRA CỤM ĐỒNG HỒ TÁPLÔ (ĐIỆN ÁP +S)

 1. Tháo giắc nối của bảng đồng hồ táplô.
 1. Bật khoá điện ON.
 1. Đo điện áp theo các giá trị trong bảng dưới đây.

Điện áp tiêu chuẩn:

 

Nối Dụng Cụ Đo

Trạng Thái Của Công Tắc

Điều Kiện Tiêu Chuẩn

D1-16 (+S) - Mát thân xe

Khoá điện ON

Từ 4.5 đến 5.5 V

 

GỢI Ý:

*: Tùy theo xe, điện áp phát ra có thể tăng lên đến 12 V nếu chịu ảnh hưởng của các hệ thống lắp thêm.

 1. Nối lại giắc nối đồng hồ táp lô.

4. KIỂM TRA CỤM ĐỒNG HỒ TÁPLÔ (DẠNG SÓNG TÍN HIỆU SPD)

 1. Tháo cụm đồng hồ táp lô với các giắc nối vẫn được cắm vào.
 1. Nối máy đo hiện sóng vào cụm đồng hồ táp lô.
 1. Khởi động động cơ.
 1. Lái xe chậm.
 1. Kiểm tra dạng sóng theo các điều kiện trong bảng dưới đây.

Dạng sóng tiêu chuẩn:

 

Tên cực

Giữa cực +S và mát thân xe

Phạm Vi Của Máy

2 V/Độ chia, 20 ms/Độ chia

Điều kiện kiểm tra

Lái xe ở tốc độ 20km/h

 

GỢI Ý:

 1. Lắp lại cụm đồng hồ táp lô.

5. KIỂM TRA DÂY ĐIỆN VÀ GIẮC NỐI (CỤM ĐỒNG HỒ TÁP LÔ - ECM)

 1. Tháo giắc nối của bảng đồng hồ táplô.
 1. Ngắt giắc nối của ECM.
 1. Đo điện trở theo các giá trị trong bảng dưới đây.

Điện trở tiêu chuẩn (Kiểm tra hở mạch):

 

Nối Dụng Cụ Đo

Điều kiện kiểm tra

Điều Kiện Tiêu Chuẩn

D1-16 (+S) - A20-8 (SPD)

Mọi điều kiện

Dưới 1 Ω

 

Điện trở tiêu chuẩn (Kiểm tra ngắn mạch):

 

Nối Dụng Cụ Đo

Điều kiện kiểm tra

Điều Kiện Tiêu Chuẩn

D1-16 (+S) hay A20-8 (SPD) - Mát thân xe

Mọi điều kiện

10 kΩ trở lên

 1. Nối lại giắc nối đồng hồ táp lô.
 1. Nối lại giắc nối của ECM.

 

Share on facebook
Tin tức khác