P0443 Mạch Van Điều Khiển Lọc Hệ Thống Kiểm Soát Bay Hơi Khí Xả

Ngày đăng: 17/08/2021 03:59:24
Lượt xem: 1018

P0443 Mạch Van Điều Khiển Lọc Hệ Thống Kiểm Soát Bay Hơi Khí Xả

QUY TRÌNH KIỂM TRA

GỢI Ý:

Đọc dữ liệu lưu tức thời bằng máy chẩn đoán. ECM sẽ ghi lại thông tin về tình trạng động cơ và xe dưới dạng dữ liệu tức thời tại thời điểm mã DTC được ghi lại. Khi chẩn đoán, dữ liệu lưu tức thời giúp xác định xe đang chạy hay đỗ, động cơ nóng hay chưa, tỷ lệ không khí - nhiên liệu đậm hay nhạt cũng như những dữ liệu khác được ghi lại tại thời điểm xảy ra hư hỏng.

 

1.TIẾN HÀNH THỬ KÍCH HOẠT BẰNG MÁY CHẨN ĐOÁN (KÍCH HOẠT ĐIỀU KHIỂN VAN LỌC VSV)

 1. Nối máy chẩn đoán vào giắc DLC3.
 1. Tháo ống chân không (phía bộ lọc than hoạt tính) ra khỏi van lọc VSV.
 1. Khởi động động cơ.
 1. Bật máy chẩn đoán ON.
 1. Chọn các mục sau: Powertrain / Engine and ECT / Active Test / Activate the VSV for Evap Control.
 1. Khi kích hoạt van van lọc VSV bằng máy chẩn đoán, hãy kiểm tra đầu của van lọc VSV xem nó có hút ngón tay của bạn không.

Tiêu chuẩn:

 

Hoạt Động Của Máy Chẩn Đoán

Điều Kiện Tiêu Chuẩn

VSV ON

Đầu của van lọc VSV hút ngón tay

VSV OFF

Đầu của van lọc VSV không hút ngón tay

 1. Nối ống chân không vào van lọc VSV.

2. KIỂM TRA VAN LỌC VSV (ĐIỆN TRỞ)

 1. Ngắt giắc nối của van lọc VSV.
 1. Đo điện trở theo các giá trị trong bảng dưới đây.

Điện trở tiêu chuẩn:

 

Nối Dụng Cụ Đo

Điều kiện kiểm tra

Điều Kiện Tiêu Chuẩn

1 - 2

20°C (68°F)

Từ 26 đến 30 Ω

 1. Lắp giắc nối của van lọc VSV.

3. KIỂM TRA VAN LỌC VSV (ĐIỆN ÁP NGUỒN)

 1. Ngắt giắc nối của van lọc VSV.
 1. Bật khoá điện ON.
 1. Đo điện áp theo các giá trị trong bảng dưới đây.

Điện áp tiêu chuẩn:

 

Nối Dụng Cụ Đo

Trạng Thái Của Công Tắc

Điều Kiện Tiêu Chuẩn

C3-2 - Mát thân xe

Khoá điện ON

Từ 11 đến 14 V

 1. Lắp giắc nối của van lọc VSV.

4. KIỂM TRA DÂY ĐIỆN VÀ GIẮC NỐI (VAN LỌC VSV - ECM)

 1. Ngắt giắc nối của van lọc VSV.
 1. Ngắt giắc nối của ECM.
 1. Đo điện trở theo các giá trị trong bảng dưới đây.

Điện trở tiêu chuẩn (Kiểm tra hở mạch):

 

Nối Dụng Cụ Đo

Điều kiện kiểm tra

Điều Kiện Tiêu Chuẩn

C3-1 - C23-49 (PRG)

Mọi điều kiện

Dưới 1 Ω

 

Điện trở tiêu chuẩn (Kiểm tra ngắn mạch):

 

Nối Dụng Cụ Đo

Điều kiện kiểm tra

Điều Kiện Tiêu Chuẩn

C3-1 hay C23-49 (PRG) - Mát thân xe

Mọi điều kiện

10 kΩ trở lên

 1. Lắp giắc nối của van lọc VSV.
 1. Nối lại giắc nối của ECM.

5. KIỂM TRA DÂY ĐIỆN VÀ GIẮC NỐI (VAN LỌC VSV - RƠLE TỔ HỢP)

 1. Ngắt giắc nối của van lọc VSV.
 1. Tháo rơle tổ hợp (Rơle EFI) ra khỏi hộp rơle và đầu nối khoang động cơ.
 1. Đo điện trở theo các giá trị trong bảng dưới đây.

Điện trở tiêu chuẩn (Kiểm tra hở mạch):

 

Nối Dụng Cụ Đo

Điều kiện kiểm tra

Điều Kiện Tiêu Chuẩn

C3-2 - 1A-4

Mọi điều kiện

Dưới 1 Ω

 

Điện trở tiêu chuẩn (Kiểm tra ngắn mạch):

 

Nối Dụng Cụ Đo

Điều kiện kiểm tra

Điều Kiện Tiêu Chuẩn

C3-2 hay 1A-4 - Mát thân xe

Mọi điều kiện

10 kΩ trở lên

 1. Lắp giắc nối của van lọc VSV.
 1. Lắp lại rơle tích hợp.

 

Share on facebook
Tin tức khác