P0327 Mạch Cảm biến tiếng gõ 1 Đầu vào thấp

Ngày đăng: 17/08/2021 03:49:27
Lượt xem: 748

P0327 Mạch Cảm biến tiếng gõ 1 Đầu vào thấp (Thân máy 1 hay cảm biến đơn)

P0328 Mạch Cảm biến tiếng gõ 1 Đầu vào cao (Thân máy 1 hay cảm biến đơn)

QUY TRÌNH KIỂM TRA

GỢI Ý:

Đọc dữ liệu lưu tức thời bằng máy chẩn đoán. ECM sẽ ghi lại thông tin về tình trạng động cơ và xe dưới dạng dữ liệu tức thời tại thời điểm mã DTC được ghi lại. Khi chẩn đoán, dữ liệu lưu tức thời giúp xác định xe đang chạy hay đỗ, động cơ nóng hay chưa, tỷ lệ không khí - nhiên liệu đậm hay nhạt cũng như những dữ liệu khác được ghi lại tại thời điểm xảy ra hư hỏng.

 

1.ĐỌC GIÁ TRỊ BẰNG MÁY CHẨN ĐOÁN (GIÁ TRỊ PHẢN HỒI TIẾNG GÕ)

 1. Nối máy chẩn đoán vào giắc DLC3.
 1. Khởi động động cơ và bật máy chẩn đoán on.
 1. Hâm nóng động cơ.
 1. Chọn các mục sau: Powertrain / Engine and ECT / Data List / Knock Feedback Value.
 1. Đọc các giá trị trong khi lái xe.

Tiêu chuẩn: Giá trị có thay đổi.

 

GỢI Ý:

 

Lỗi không xuất hiện

Giá trị phản hồi tiếng gõ có thay đổi

Lỗi vẫn xuất hiện

Giá trị phản hồi tiếng gõ không thay đổi

 

Sự thay đổi giá trị phản hồi tiếng gõ có thể xác nhận được bằng cách cho động cơ chạy ở tải cao, ví dụ, bằng cách kích hoạt hệ thống điều hoà và tăng tốc độ động cơ.

 

2. KIỂM TRA ECM (ĐIỆN ÁP KNK1)

 1. Ngắt giắc nối cảm biến tiếng gõ.
 1. Bật khoá điện ON.
 1. Đo điện áp theo các giá trị trong bảng dưới đây.

Điện áp tiêu chuẩn:

Nối Dụng Cụ Đo

Trạng Thái Của Công Tắc

Điều Kiện Tiêu Chuẩn

N1-2 (KNK1) - N1-1 (EKNK)

Khoá điện ON

Từ 4.5 đến 5.5 V

 1. Nối lại giắc nối cảm biến tiếng gõ.

3. KIỂM TRA CẢM BIẾN TIẾNG GÕ

 1. Tháo cảm biến tiếng gõ.
 1. Đo điện trở theo các giá trị trong bảng dưới đây.

Điện trở tiêu chuẩn:

 

Nối Dụng Cụ Đo

Điều kiện kiểm tra

Điều Kiện Tiêu Chuẩn

1 - 2

20°C (68°F)

Từ 120 đến 280 kΩ

 1. Lắp lại cảm biến tiếng gõ.

4. KIỂM TRA DÂY ĐIỆN VÀ GIẮC NỐI (ECM- CẢM BIẾN TIẾNG GÕ)

 1. Ngắt giắc nối cảm biến tiếng gõ.
 1. Ngắt giắc nối của ECM.
 1. Đo điện trở theo các giá trị trong bảng dưới đây.

Điện trở tiêu chuẩn (Kiểm tra hở mạch):

 

Nối Dụng Cụ Đo

Điều kiện kiểm tra

Điều Kiện Tiêu Chuẩn

N1-2 (KNK1) - C23-110 (KNK1)

Mọi điều kiện

Dưới 1 Ω

N1-1 (EKNK) - C23-111 (EKNK)

Mọi điều kiện

Dưới 1 Ω

 

Điện trở tiêu chuẩn (Kiểm tra ngắn mạch):

 

Nối Dụng Cụ Đo

Điều kiện kiểm tra

Điều Kiện Tiêu Chuẩn

N1-2 (KNK1) hay C23-110 (KNK1) - Mát thân xe

Mọi điều kiện

10 kΩ trở lên

N1-1 (EKNK) hay C23-111 (EKNK) - Mát thân xe

Mọi điều kiện

10 kΩ trở lên

 1. Nối lại giắc nối cảm biến tiếng gõ.
 1. Nối lại giắc nối của ECM.

 

Share on facebook
Tin tức khác