P0010 Mạch Bộ Chấp Hành Vị Trí Trục Cam

Ngày đăng: 20/03/2021 16:08:02
Lượt xem: 880

P0010 Mạch Bộ Chấp Hành Vị Trí Trục Cam 

GỢI Ý: Mã mã DTC này liên quan đến Van dầu điều khiển phối khí trục cam (OCV)
Hệ thống VVT có cấu tạo bao gồm ECM, van OCV và bộ điều khiển VVT. ECM gửi một tín hiệu điều
khiển mục tiêu dưới dạng xung hiệu dụng đến OCV. Tín hiệu điều khiển này điều khiển áp suất
dầu cấp đến bộ điều khiển VVT. Việc điều khiển thời điểm phối khí của trục cam được thực hiện
dựa vào điều kiện vận hành của động cơ như lượng khí nạp, vị trí bướm ga và nhiệt độ nước làm
mát của động cơ. ECM điều khiển OCV dựa trên những tín hiệu phát ra từ nhiều cảm biến. Bộ điều
khiển VVT điều chỉnh góc của trục cam nạp bằng áp suất dầu thông qua OCV. Kết quả là, vị trí
tương đối giữa trục cam và trục khuỷu được tối ưu hóa, mômen xoắn của và tính kinh tế nhiên liệu
tăng lên, và mức độ ô nhiễm của khí xả giảm đi. ECM phát hiện thời điểm phối khí thực tế bằng
các tín hiệu từ cảm biến vị trí trục cam và trục khuỷu. ECM thực hiện điều khiển phản hồi và xác
nhận thời điểm phối khí mục tiêu


Share on facebook

Tin tức khác