Người dân chính thức có quyền được xem kế hoạch tuần tra, kiểm soát và chuyên đề của CSGT

Ngày đăng: 29/01/2020 05:14:03
Lượt xem: 885

Từ ngày 15/1/2020,Thông tư 67/2019 của Bộ Công an quy định về thực hiện dân chủ trong công tác đảm bảo trật tự ATGT chính thức có hiệu lực. Trong đó có đề cập một nội dung mới, Cảnh sát giao thông (CSGT) phải công khai kế hoạch, chuyên đề trong công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính.

Theo đó, từ ngày 15/1/2020 Thông tư 67 của Bộ Công an quy định về thực hiện công tác đảm bảo trật tự ATGT chính thức có hiệu lực. Trong đó tại Mục 1, Điều 5, Chương II có đề cập Cảnh sát giao thông phải công khai kế hoạch, chuyên đề và công tác tuần tra, xử lý vi phạm. Cụ thể, CSGT phải công khai 5 mục sau:

 

 

  • Quy trình tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính;

  • Tên cơ quan, địa chỉ, số điện thoại trực ban, hòm thư góp ý của cơ quan Công an có nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính;

  •  Trang phục, số hiệu Công an nhân dân và các phương tiện, thiết bị kỹ thuật, công cụ hỗ trợ được công khai theo quy định;

  • Kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện giao thông, Kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề về giao thông, Kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm thường xuyên, gồm các nội dung cụ thể sau: Tên đơn vị; tuyến đường; các loại phương tiện và các hành vi vi phạm tiến hành kiểm soát, xử lý; thời gian thực hiện;

  • Quyền và nghĩa vụ của công dân khi cán bộ, chiến sỹ thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính.

Các hình thức công khai của CSGT:

Căn cứ vào đặc điểm, tính chất và nội dung phải công khai, cơ quan Công an áp dụng một, một số hoặc tất cả các hình thức công khai sau đây:

1. Đăng tải trên Cổng thông tin điện tử; Trang thông tin điện tử của cơ quan Công an.

2. Đăng Công báo.

3. Niêm yết tại trụ sở cơ quan Công an.

4. Công khai trên phương tiện thông tin đại chúng.

5. Thông qua việc tiếp công dân; họp báo; thông cáo báo chí; hoạt động của người phát ngôn trong lực lượng Công an nhân dân theo quy định của pháp luật.

Như vậy, theo quy định mới người dân hoàn toàn có quyền xem kế hoạch tuần tra, kiểm soát, chuyên đề của CSGT thông qua các hình thức trên, tức là bạn có thể kiểm tra trên các cổng thông tin trên và tránh hiểu nhầm rằng có thể kiểm tra chuyên đề hay kế hoạch trực tiếp khi làm việc với CSGT.

Đây là một điểm rất mới và đáng chú ý trong Thông tư 67. Trước đó đã có rất nhiều ý kiến trái chiều về quy định này, đa số người dân rất đồng tình về nội dung trong Thông tư mới.

 

Ngoài ra, Thông tư 67 cũng quy định về nội dung giám sát lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) đang làm nhiệm vụ thông qua thiết bị ghi âm, ghi hình.

Người dân sẽ có 5 hình thức giám sát lực lượng CAND (bao gồm CSGT) trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông: 

  • Giám sát thông qua các thông tin công khai của CAND và phản hồi qua các phương tiện thông tin đại chúng.

  • Thông qua các chủ thể giám sát theo quy định của pháp luật.

  • Thông qua tiếp xúc, giải quyết trực tiếp công việc với cán bộ, chiến sỹ.

  • Thông qua kết quả giải quyết các vụ việc, đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

  • Đặc biệt, đây là lần đầu tiên Bộ Công an có quy định chi tiết về hình thức giám sát thứ năm, đó là thông qua thiết bị ghi âm, ghi hình hoặc quan sát trực tiếp.

Theo Thông tư mới tại Khoản 1, Điề4 cũng giải thích rõ nội dung thực hiện dân chủ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, gồm: "Tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính; đăng ký, cấp biển số xe; chỉ huy, điều khiển giao thông; điều tra, giải quyết tai nạn giao thông". Hơn nữa, Thông tư cũng giải thích rõ quy định khu vực đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông là nơi được giới hạn bằng cọc tiêu hình chóp nón hoặc dây căng để cán bộ, chiến sỹ thực thi nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và an ninh, trật tự. Khu vực bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phải tuân thủ các quy định pháp luật khác có liên quan. Dây căng là dây có nền màu đỏ, chiều rộng từ 5cm đến 10cm; trên dây có in dòng chữ “KHU VỰC BẢO ĐẢM TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG” màu vàng.

Share on facebook
Tin tức khác