Mã lỗi động cơ Toyota Anh - Việt Part 2

Ngày đăng: 04/12/2018 11:54:47
Lượt xem: 2271

HỌC TIẾNG ANH VỚI MÃ LỖI - Part 2

Hãy làm chủ 36 DTC phần động cơ của xe Toyota 

 

 

1 Throttle / Pedal Position Sensor / Switch "B" Circuit Low Input P0222 Mạch Cảm Biến Vị Trí Bàn Đạp / Bướm Ga / Công Tắc "B" - Tín Hiệu Thấp
2 Throttle / Pedal Position Sensor / Switch "B" Circuit High Input P0223 Mạch Cảm Biến Vị Trí Bàn Đạp / Bướm Ga / Công Tắc "B" - Tín Hiệu Cao
3 Knock Sensor 1 Circuit Low Input (Bank 1 or Single Sensor) P0327 Mạch Cảm biến tiếng gõ 1 Đầu vào thấp (Thân máy 1 hay cảm biến đơn)
4 Knock Sensor 1 Circuit High Input (Bank 1 or Single Sensor) P0328 Mạch Cảm biến tiếng gõ 1 Đầu vào cao (Thân máy 1 hay cảm biến đơn)
5 Crankshaft Position Sensor "A" Circuit P0335 Mạch Cảm Biến Vị Trí Trục Khuỷu "A"
6 Crankshaft Position Sensor "A" Circuit Intermittent P0339 Mạch Cảm Biến Vị Trí Trục Khuỷu "A" Chập Chờn
7 Camshaft Position Sensor "A" Circuit (Bank 1 or Single Sensor) P0340 Mạch "A" cảm biến vị trí trục cam (Thân máy 1 hay Cảm biến đơn)
8 Ignition Coil "A" Primary / Secondary Circuit P0351 Mạch Sơ Cấp / Thứ Cấp Của Cuộn Đánh Lửa "A"
9 Ignition Coil "B" Primary / Secondary Circuit P0352 Mạch Sơ Cấp / Thứ Cấp Của Cuộn Đánh Lửa "B"
10 Ignition Coil "C" Primary / Secondary Circuit P0353 Mạch Sơ Cấp / Thứ Cấp Của Cuộn Đánh Lửa "C"
11 Ignition Coil "D" Primary / Secondary Circuit P0354 Mạch Sơ Cấp / Thứ Cấp Của Cuộn Đánh Lửa "D"
12 Evaporative Emission Control System Purge Control Valve Circuit P0443 Mạch Van Điều Khiển Lọc Hệ Thống Kiểm Soát Bay Hơi Khí Xả
13 Vehicle Speed Sensor "A" P0500 Cảm Biến Tốc Độ Xe "A"
14 Brake Switch "A" / "B" Correlation P0504 Tương Quan Công Tắc Phanh "A" / "B"
15 System Voltage P0560 Điện Aùp Hệ Thống
16 Internal Control Module Random Access Memory (RAM) Error P0604 Lỗi bộ nhớ Ram điều khiển bên trong
17 ECM / PCM Processor P0606 Bộ vi xử lý ECM / PCM
18 Internal Control Module Monitoring Processor Performance P060A Tính Năng của Bộ Vi Xử Lý Môđun Điều Khiển Bên Trong
19 Internal Control Module Accelerator Pedal Position Performance P060D Tính Năng của Môđun Điều Khiển Bên Trong Vị Trí Bàn Đạp Ga
20 Internal Control Module Throttle Position Performance P060E Tính Năng của Môđun Điều Khiển Bên Trong Vị Trí Bướm Ga
21 Starter Relay Circuit High P0617 Mạch Rơle Máy Đề Cao
22 Actuator Supply Voltage Circuit / Open P0657 Mạch Điện Aùp Nguồn Bộ Chấp Hành / Hở
23 Brake Switch "B" Circuit High P0724 Mạch Công Tắc Phanh "B" Cao
24 Throttle Actuator Control Motor Circuit Low P2102 Mạch Môtơ Điều Khiển Bộ Chấp Hành Bướm Ga - Tín Hiệu Thấp
25 Throttle Actuator Control Motor Circuit High P2103 Mạch Môtơ Điều Khiển Bộ Chấp Hành Bướm Ga - Tín Hiệu Cao
26 Throttle Actuator Control System - Stuck Open P2111 Hệ Thống Điều Khiển Bộ Chấp Hành Bướm Ga - Kẹt Mở
27 Throttle Actuator Control System - Stuck Closed P2112 Hệ Thống Điều Khiển Bộ Chấp Hành Bướm Ga - Kẹt Đóng
28 Throttle Actuator Control Motor Current Range / Performance P2118 Dòng Điện Môtơ Điều Khiển Bộ Chấp Hành Bướm Ga - Tính Năng / Phạm Vi
29 Throttle Actuator Control Throttle Body Range / Performance P2119 Cổ Họng Gió Điều Khiển Bộ Chấp Hành Bướm Ga - Tính Năng / Phạm Vi
30 Throttle / Pedal Position Sensor / Switch "D" Circuit P2120 Mạch Cảm Biến Vị Trí Bàn Đạp / Bướm Ga / Công Tắc "D"
31 Throttle / Pedal Position Sensor / Switch "D" Circuit Range / Performance P2121 Mạch Cảm Biến Vị Trí Bàn Đạp / Bướm Ga / Công Tắc "D" - Tính Năng / Phạm Vi Đo
32 Throttle / Pedal Position Sensor / Switch "D" Circuit Low Input P2122 Mạch Cảm Biến Vị Trí Bàn Đạp / Bướm Ga / Công Tắc "D" - Tín Hiệu Thấp
33 Throttle / Pedal Position Sensor / Switch "D" Circuit High Input P2123 Mạch Cảm Biến Vị Trí Bàn Đạp / Bướm Ga / Công Tắc "D" - Tín Hiệu Cao
34 Throttle / Pedal Position Sensor / Switch "E" Circuit P2125 Mạch Cảm Biến Vị Trí Bàn Đạp / Bướm Ga / Công Tắc "E"
35 Throttle / Pedal Position Sensor / Switch "E" Circuit Low Input P2127 Mạch Cảm Biến Vị Trí Bàn Đạp / Bướm Ga / Công Tắc "E" - Tín Hiệu Thấp
36 Throttle / Pedal Position Sensor / Switch "E" Circuit High Input P2128 Mạch Cảm Biến Vị Trí Bàn Đạp / Bướm Ga / Công Tắc "E" - Tín Hiệu Cao
37 Throttle / Pedal Position Sensor / Switch "A" / "B" Voltage Correlation P2135 Mối Liên Hệ Điện Aùp Của Cảm Biến Vị Trí Bàn Đạp / Bướm Ga / Công Tắc A / B
38 Throttle / Pedal Position Sensor / Switch "D" / "E" Voltage Correlation P2138 Sự Tương Quan Giữa Điện Aùp Của Cảm Biến Vị Trí Bàn Đạp / Bướm Ga / Công Tắc "D" / "E"

 

TRUNG TÂM DẠY NGHỀ ĐIỆN Ô TÔ THẾ HỆ MỚI EAC

 

  Địa chỉ: Lô A36 Đức Diễn - P.Phúc Diễn - Q.Bắc Từ Liêm - TP.Hà Nội

 

  Điện thoại: 0979.145.562

Share on facebook
Tin tức khác