Mã lỗi động cơ Toyota Anh - Việt

Ngày đăng: 03/12/2018 09:46:46
Lượt xem: 2602

HỌC TIẾNG ANH VỚI MÃ LỖI - Part 1

Hãy làm chủ 25 DTC phần động cơ của xe Toyota 

1 Camshaft Position "A" Actuator Circuit (Bank 1) P0010 Mạch Bộ Chấp Hành Vị Trí Trục Cam "A" (Thân Máy 1)
2 Camshaft Position "A" - Timing Over-Advanced or System Performance (Bank 1) P0011 Vị trí trục cam "A" - Thời điểm phối khí quá sớm hay tính năng của hệ thống (Thân máy 1)
3 Camshaft Position "A" - Timing Over-Retarded (Bank 1) P0012 Vị Trí Trục Cam "A" - Thời Điểm Phối Khí Quá Muộn (Thân Máy 1)
4 Crankshaft Position - Camshaft Position Correlation (Bank 1 Sensor A) P0016 Tương Quan Vị Trí Trục Cam Trục Khuỷu (Thân Máy 1 Cảm Biến A)
5 Oxygen Sensor Heater Control Circuit Low (Bank 1 Sensor 1) P0031 Mạch điện điều khiển bộ sấy của cảm biến ôxy Thấp (Thân máy 1, cảm biến 1)
6 Oxygen Sensor Heater Control Circuit High (Bank 1 Sensor 1) P0032 Mạch điện điều khiển bộ sấy của cảm biến ôxy Cao (Thân máy 1, cảm biến 1)
7 Oxygen Sensor Heater Control Circuit Low (Bank 1 Sensor 2) P0037 Mạch Điện Điều Khiển Bộ Sấy Của Cảm Biến Oâxy Thấp (Thân Máy 1, Cảm Biến 2)
8 Oxygen Sensor Heater Control Circuit High (Bank 1 Sensor 2) P0038 Mạch Điện Điều Khiển Bộ Sấy Của Cảm Biến Oâxy Cao (Thân Máy 1, Cảm Biến 2)
9 Mass or Volume Air Flow Circuit P0100 Mạch Lưu lượng hay Khối lượng Khí nạp
10 Mass or Volume Air Flow Circuit Low Input P0102 Mạch Lưu Lượng hay Khối lượng Khí nạp - Tín hiệu vào Thấp
11 Mass or Volume Air Flow Circuit High Input P0103 Mạch Lưu Lượng hay Khối lượng Khí nạp - Tín hiệu vào Cao
12 Intake Air Temperature Circuit Malfunction P0110 Hỏng Mạch Cảm Biến Nhiệt Độ Khí Nạp
13 Intake Air Temperature Circuit Low Input P0112 Mạch Cảm Biến Nhiệt Độ Khí Nạp Tín Hiệu Vào Thấp
14 Intake Air Temperature Circuit High Input P0113 Mạch Cảm Biến Nhiệt Độ Khí Nạp Tín Hiệu Vào Cao
15 Engine Coolant Temperature Circuit Malfunction P0115 Hỏng Mạch Nhiệt Độ Nước Làm Mát Động Cơ
16 Engine Coolant Temperature Circuit Range / Performance Problem P0116 Mạch Nhiệt Độ Nước Làm Mát Động Cơ Phạm Vi/ Hỏng Tính Năng
17 Engine Coolant Temperature Circuit Low Input P0117 Mạch Nhiệt Độ Nước Làm Mát Động Cơ - Tín Hiệu Vào Thấp
18 Engine Coolant Temperature Circuit High Input P0118 Mạch Nhiệt Độ Nước Làm Mát Động Cơ - Tín Hiệu Vào Cao
19 Throttle / Pedal Position Sensor / Switch "A" Circuit Malfunction P0120 Hỏng Mạch Cảm Biến Vị Trí Bàn Đạp Ga / Công Tắc "A"
20 Throttle / Pedal Position Sensor / Switch "A" Circuit Range / Performance Problem P0121 Hỏng Cảm Biến Vị Trí Bàn Đạp Ga / Công Tắc "A" Tính Năng / Phạm Vi
21 Throttle / Pedal Position Sensor / Switch "A" Circuit Low Input P0122 Mạch Cảm Biến Vị Trí Bàn Đạp / Bướm Ga / Công Tắc "A" - Tín Hiệu Thấp
22 Throttle / Pedal Position Sensor / Switch "A" Circuit High Input P0123 Mạch Cảm Biến Vị Trí Bàn Đạp / Bướm Ga / Công Tắc "A" - Tín Hiệu Cao
23 Oxygen Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 1) P0134 Phát hiện thấy mạch cảm biến ôxy không hoạt động (Thân máy 1, cảm biến 1)
24 Oxygen Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 2) P0136 Hỏng Mạch Cảm Biến Oâxy ( Thân Máy 1 Cảm Biến 2)
25 Throttle / Pedal Position Sensor / Switch "B" Circuit P0220 Mạch Cảm Biến Vị Trí Bàn Đạp / Bướm Ga / Công Tắc "B"

 

 

TRUNG TÂM DẠY NGHỀ ĐIỆN Ô TÔ THẾ HỆ MỚI EAC

  Địa chỉ: Lô A36 Đức Diễn - P.Phúc Diễn - Q.Bắc Từ Liêm - TP.Hà Nội

  Điện thoại: 0979.145.562

Share on facebook
Tin tức khác