Hướng dẫn sửa chữa P2120 Mạch Cảm Biến Vị Trí Bàn Đạp / Bướm Ga

Ngày đăng: 19/08/2021 10:49:48
Lượt xem: 863

P2120 Mạch Cảm Biến Vị Trí Bàn Đạp / Bướm Ga / Công Tắc "D"

P2122 Mạch Cảm Biến Vị Trí Bàn Đạp / Bướm Ga / Công Tắc "D" - Tín Hiệu Thấp

P2123 Mạch Cảm Biến Vị Trí Bàn Đạp / Bướm Ga / Công Tắc "D" - Tín Hiệu Cao

P2125 Mạch Cảm Biến Vị Trí Bàn Đạp / Bướm Ga / Công Tắc "E" /

P2127 Mạch Cảm Biến Vị Trí Bàn Đạp / Bướm Ga / Công Tắc "E" - Tín Hiệu Thấp

P2128 Mạch Cảm Biến Vị Trí Bàn Đạp / Bướm Ga / Công Tắc "E" - Tín Hiệu Cao

P2138 Sự Tương Quan Giữa Điện Áp Của Cảm Biến Vị Trí Bàn Đạp / Bướm Ga / Công Tắc "D" / "E"

QUY TRÌNH KIỂM TRA

GỢI Ý:

Đọc dữ liệu lưu tức thời bằng máy chẩn đoán. ECM sẽ ghi lại thông tin về tình trạng động cơ và xe dưới dạng dữ liệu tức thời tại thời điểm mã DTC được ghi lại. Khi chẩn đoán, dữ liệu lưu tức thời giúp xác định xe đang chạy hay đỗ, động cơ nóng hay chưa, tỷ lệ không khí - nhiên liệu đậm hay nhạt cũng như những dữ liệu khác được ghi lại tại thời điểm xảy ra hư hỏng.

 

1.ĐỌC GIÁ TRỊ BẰNG MÁY CHẨN ĐOÁN (VỊ TRÍ CHÂN GA SỐ 1 VÀ SỐ 2)

 1. Nối máy chẩn đoán vào giắc DLC3.
 1. Bật khoá điện ON.
 1. Bật máy chẩn đoán ON.
 1. Chọn các mục sau: Powertrain / Engine and ECT / Data List / Throttle Pos #1 and Throttle Pos #2.
 1. Đọc giá trị.

Điện áp tiêu chuẩn:

Điều Khiển Bàn Đạp Ga

Accelerator Position No. 1

Accelerator Position No. 2

Nhả

Từ 0.5 đến 1.1 V

Từ 1.2 đến 2.0 V

Đạp

Từ 2.6 đến 4.5 V

Từ 3.4 đến 5.0 V

 

2. KIỂM TRA DÂY ĐIỆN VÀ GIẮC NỐI (CẢM BIẾN VỊ TRÍ BÀN ĐẠP GA - ECM)

 1. Ngắt giắc nối của cảm biến vị trí bàn đạp ga.
 1. Ngắt giắc nối của ECM.
 1. Đo điện trở theo các giá trị trong bảng dưới đây.

Điện trở tiêu chuẩn (Kiểm tra hở mạch):

 

Nối Dụng Cụ Đo

Điều kiện kiểm tra

Điều Kiện Tiêu Chuẩn

A19-6 (VPA) - A20-55 (VPA)

Mọi điều kiện

Dưới 1 Ω

A19-5 (EPA) - A20-59 (EPA)

Mọi điều kiện

Dưới 1 Ω

A19-4 (VCPA) - A20-57 (VCPA)

Mọi điều kiện

Dưới 1 Ω

A19-3 (VPA2) - A20-56 (VPA2)

Mọi điều kiện

Dưới 1 Ω

A19-2 (EPA2) - A20-60 (EPA2)

Mọi điều kiện

Dưới 1 Ω

A19-1 (VCP2) - A20-58 (VCP2)

Mọi điều kiện

Dưới 1 Ω

 

Điện trở tiêu chuẩn (Kiểm tra ngắn mạch):

 

Nối Dụng Cụ Đo

Điều kiện kiểm tra

Điều Kiện Tiêu Chuẩn

A19-6 (VPA) hay A20-55 (VPA) - Mát thân xe

Mọi điều kiện

10 kΩ trở lên

A19-5 (EPA) hay A20-59 (EPA) - Mát thân xe

Mọi điều kiện

10 kΩ trở lên

A19-4 (VCPA) hay A20-57 (VCPA) - Mát thân xe

Mọi điều kiện

10 kΩ trở lên

A19-3 (VPA2) hay A20-56 (VPA2) - Mát thân xe

Mọi điều kiện

10 kΩ trở lên

A19-2 (EPA2) hay A20-60 (EPA2) - Mát thân xe

Mọi điều kiện

10 kΩ trở lên

A19-1 (VCP2) hay A20-58 (VCP2) - Mát thân xe

Mọi điều kiện

10 kΩ trở lên

 1. Lắp giắc nối của cảm biến vị trí bàn đạp ga.
 1. Nối lại giắc nối của ECM.

3. KIỂM TRA ECM (ĐIỆN ÁP VCPA VÀ VCP2)

 1. Ngắt giắc nối của cảm biến vị trí bàn đạp ga.
 1. Bật khoá điện ON.
 1. Đo điện áp theo các giá trị trong bảng dưới đây.

Điện áp tiêu chuẩn:

 

Nối Dụng Cụ Đo

Trạng Thái Của Công Tắc

Điều Kiện Tiêu Chuẩn

A19-4 (VCPA) - A19-5 (EPA)

Khoá điện ON

Từ 4.5 đến 5.5 V

A19-1 (VCP2) - A19-2 (EPA2)

Khoá điện ON

Từ 4.5 đến 5.5 V

 1. Lắp giắc nối của cảm biến vị trí bàn đạp ga.

4. THAY THẾ CỤM BÀN ĐẠP GA

5. KIỂM TRA XEM MÃ DTC ĐÃ PHÁT RA CÓ XUẤT HIỆN LẠI KHÔNG (MÃ DTC CỦA CẢM BIẾN VỊ TRÍ BÀN ĐẠP GA)

 1. Nối máy chẩn đoán vào giắc DLC3.
 1. Bật khoá điện ON.
 1. Bật máy chẩn đoán ON.
 1. Xóa các mã DTC.
 1. Để cho động cơ chạy không tải trong 15 giây trở lên.
 1. Đạp hết và nhả nhanh bàn đạp ga vài lần.
 1. Chọn các mục sau: Powertrain / Engine and ECT / DTC.
 1. Đọc các mã DTC.

Kết quả:

Kết quả

Đi đến bước

P2120, P2122, P2123, P2125, P2127, P2128, và/hoặc P2138

Thay thế ECM

Mã mã DTC không phát ra

Kết thúc

 

Share on facebook
Tin tức khác