Hướng dẫn quy trình khắc phục lỗi động cơ P2119 Cổ Họng Gió Điều Khiển Bộ Chấp Hành Bướm Ga - Tính Năng Phạm Vi

Ngày đăng: 19/08/2021 10:47:32
Lượt xem: 1176

P2119 Cổ Họng Gió Điều Khiển Bộ Chấp Hành Bướm Ga - Tính Năng / Phạm Vi

QUY TRÌNH KIỂM TRA

GỢI Ý:

Đọc dữ liệu lưu tức thời bằng máy chẩn đoán. ECM sẽ ghi lại thông tin về tình trạng động cơ và xe dưới dạng dữ liệu tức thời tại thời điểm mã DTC được ghi lại. Khi chẩn đoán, dữ liệu lưu tức thời giúp xác định xe đang chạy hay đỗ, động cơ nóng hay chưa, tỷ lệ không khí - nhiên liệu đậm hay nhạt cũng như những dữ liệu khác được ghi lại tại thời điểm xảy ra hư hỏng.

 

1.KIỂM TRA MÃ DTC KHÁC PHÁT RA (KỂ CẢ MÃ DTC P2119)

 1. Nối máy chẩn đoán vào giắc DLC3.
 1. Bật khoá điện ON.
 1. Bật máy chẩn đoán ON.
 1. Chọn các mục sau: Powertrain / Engine and ECT / DTC.
 1. Đọc các mã DTC.

Kết quả:

 

Kết quả

Đi đến bước

P2119

2

P2119 và các mã DTC khác

Đến bảng mã DTC

 

GỢI Ý:

Nếu có bất kỳ mã DTC nào ngoài P2119 phát ra, hãy khắc phục hư hỏng những mã DTC này trước.

 

2. KIỂM TRA XEM MÃ DTC ĐÃ PHÁT RA CÓ XUẤT HIỆN LẠI KHÔNG (P2119)

 1. Nối máy chẩn đoán vào giắc DLC3.
 1. Bật khoá điện ON.
 1. Bật máy chẩn đoán ON.
 1. Xóa các mã DTC.
 1. Để cho động cơ chạy không tải trong 15 giây trở lên.
 1. Đạp hết và nhả nhanh bàn đạp ga (để mở và đóng hoàn toàn bướm ga)
 1. Chọn các mục sau: Powertrain / Engine and ECT / DTC.
 1. Đọc các mã DTC.

GỢI Ý:

Điện áp ra của cảm biến vị trí bướm ga có thể kiểm tra được bằng máy chẩn đoán. Sự thay đổi về điện áp phát ra cho thấy rằng bộ chấp hành bướm ga đạng hoạt động. Để kiểm tra điện áp phát ra bằng máy chẩn đoán, hãy chọn mục sau: Powertrain / Engine and ECT / Data List / Throttle Position No. 1 or Throttle Position No. 2.

 

Kết quả:

 

Kết quả

Đi đến bước

Mã mã DTC không phát ra

Kiểm tra hư hỏng do chập chờn

P2119

Thay thế cụm cổ họng gió

 

Share on facebook
Tin tức khác