Hướng dẫn khắc phục mã lỗi P2111 Hệ Thống Điều Khiển Bộ Chấp Hành Bướm Ga - Kẹt Mở

Ngày đăng: 19/08/2021 10:38:53
Lượt xem: 1199

P2111 Hệ Thống Điều Khiển Bộ Chấp Hành Bướm Ga - Kẹt Mở

P2112 Hệ Thống Điều Khiển Bộ Chấp Hành Bướm Ga - Kẹt Đóng

QUY TRÌNH KIỂM TRA

1. KIỂM TRA BẤT CỨ MÃ DTC NÀO KHÁC PHÁT RA (KỂ CẢ MÃ P2111 HAY P2112)

GỢI Ý:

Đọc dữ liệu lưu tức thời bằng máy chẩn đoán. ECM sẽ ghi lại thông tin về tình trạng động cơ và xe dưới dạng dữ liệu tức thời tại thời điểm mã DTC được ghi lại. Khi chẩn đoán, dữ liệu lưu tức thời giúp xác định xe đang chạy hay đỗ, động cơ nóng hay chưa, tỷ lệ không khí - nhiên liệu đậm hay nhạt cũng như những dữ liệu khác được ghi lại tại thời điểm xảy ra hư hỏng.

 

 1. Nối máy chẩn đoán vào giắc DLC3.
 1. Bật khoá điện ON.
 1. Bật máy chẩn đoán ON.
 1. Chọn các mục sau: Powertrain / Engine and ECT / DTC.
 1. Đọc các mã DTC.

Kết quả:

 

Kết quả

Đi đến bước

P2111 hay P2112

2

P2111 hay P2112 và các mã khác

Đến bảng mã DTC

 

GỢI Ý:

Nếu có bất kỳ mã DTC nào ngoài mã P2111 hay P2112 được phát ra, hãy khắc phục hư hỏng những mã DTC này trước.

 

2. KIỂM TRA CỔ HỌNG GIÓ (KIỂM TRA BƯỚM GA BẰNG QUAN SÁT)

Kiểm tra cặn bẩn bám giữa bướm ga và thân cổ họng gió. Nếu cần, hãy làm sạch cổ họng gió. Và kiểm tra rằng bướm ga chuyển động êm dịu.

OK:

Bướm ga không dính tạp chất và di chuyển nhẹ nhàng.

 

NẾU THỎA MÃN: Thay thế cụm cổ họng gió

NẾU KHÔNG THỎA MÃN: Qua bước 3

3. KIỂM TRA XEM MÃ DTC ĐÃ PHÁT RA CÓ XUẤT HIỆN LẠI HAY KHÔNG (MÃ DTC P2111 HOẶC P2112)

 1. Nối máy chẩn đoán vào giắc DLC3.
 1. Bật khoá điện ON.
 1. Bật máy chẩn đoán ON.
 1. Xóa các mã DTC.
 1. Khởi động động cơ, và đạp hết và nhả bàn đạp ga thật nhanh (để mở hết và đóng bướm ga).
 1. Chọn các mục sau: Powertrain / Engine and ECT / DTC.
 1. Đọc các mã DTC.

Kết quả:

 

Kết quả

Đi đến bước

Mã mã DTC không phát ra

Kiểm tra hư hỏng do chập chờn

P2111 hay P2112

Thay thế ECM

 

 

Share on facebook
Tin tức khác