B2321 Ngừng liên lạc với ECU cửa người lái - Học nghề ô tô với EAC

Ngày đăng: 03/08/2021 02:32:42
Lượt xem: 1159

B2321 Ngừng liên lạc với ECU cửa người lái

B2325 Lỗi đường truyền LIN

QUY TRÌNH KIỂM TRA

1.ĐỌC GIÁ TRỊ BẰNG MÁY CHẨN ĐOÁN (COMMUNICATION D DOOR MOTOR)

 1. Nối máy chẩn đoán vào giắc DLC3.
 1. Bật khoá điện ON.
 1. Bật máy chẩn đoán ON.
 1. Chọn các mục sau: Body/ Main Body / Data List / Communication D-Door Motor.
 1. Đọc kết quả hiển thị trên máy chẩn đoán.

Thân xe chính (ECU chính thân xe)

Tester Display

Hạng Mục/Phạm Vi Đo (Hiển Thị)

Điều kiện bình thường

Chú ý khi chẩn đoán

Communication D-Door Motor

Trạng thái kết nối giữa cụm môtơ nâng hạ cửa sổ điện (cửa lái xe) và thân xe chính/
OK/Dừng

OK: Nối
Stop: không nối

-

 

OK:

Điều kiện bình thường liệt kê ở trên được hiển thị

 

NẾU KHÔNG THỎA MÃN: Chuyển bước 4

NẾU THỎA MÃN: Qua bước 2

2. XÓA mã DTC

3. KIỂM TRA MÃ DTC PHÁT RA (DTC B2321 VÀ/HAY B2325)

Kiểm tra xem mã DTC B2321 và/hay B2325 có xuất hiện sau 10 giây trở lên tính từ khi khóa điện bật ON hay không.

Kết quả

Đi đến bước

Mã DTC B2321 và/hoặc B2325 không phát ra

Dùng phương pháp mô phỏng để kiểm tra

Mã DTC B2321 và/hoặc B2325 được phát ra

Thay thế ECU chính thân xe

 

4. KIỂM TRA CẦU CHÌ (D DOOR)

 1. Tháo cầu chì D DOOR ra khỏi ECU chính thân xe.
 1. Đo điện trở theo các giá trị trong bảng dưới đây.

Điện trở tiêu chuẩn:

Nối Dụng Cụ Đo

Điều kiện kiểm tra

Điều Kiện Tiêu Chuẩn

Cầu chì D DOOR

Mọi điều kiện

Dưới 1 Ω

 

 1. Lắp lại cầu chì D DOOR.

5. KIỂM TRA DÂY ĐIỆN VÀ GIẮC NỐI (MÔTƠ NÂNG HẠ CỬA SỔ ĐIỆN TRƯỚC TRÁI - CẦU CHÌ, MÁT THÂN XE)

 1. Tháo giắc nối G8 của cụm mô tơ nâng hạ cửa sổ điện bên trái.
 1. Đo điện trở và điện áp theo các giá trị trong bảng dưới đây.

Điện trở tiêu chuẩn:

Nối Dụng Cụ Đo

Điều kiện kiểm tra

Điều Kiện Tiêu Chuẩn

G8-1 (GND) - Mát thân xe

Mọi điều kiện

Dưới 1 Ω

 

Điện áp tiêu chuẩn:

Nối Dụng Cụ Đo

Trạng Thái Của Công Tắc

Điều Kiện Tiêu Chuẩn

G8-2 (+B) - G8-1 (GND)

Khoá điện ON

Từ 11 đến 14 V

 

 1. Nối giắc nối của cụm mô tơ nâng hạ cửa sổ điện phía trước trái.

6. KIỂM TRA DÂY ĐIỆN VÀ GIẮC NỐI (ECU CHÍNH THÂN XE - MÔTƠ NÂNG HẠ CỬA SỔ TRƯỚC TRÁI)

 1. Tháo giắc nối G8 của cụm mô tơ nâng hạ cửa sổ điện bên trái.
 1. Tháo giắc nối D33 của ECU chính thân xe.
 1. Đo điện trở theo các giá trị trong bảng dưới đây.

Điện trở tiêu chuẩn:

Nối Dụng Cụ Đo

Điều kiện kiểm tra

Điều Kiện Tiêu Chuẩn

G8-9 (LIN) - D33-4 (LIN2)

Mọi điều kiện

Dưới 1 Ω

G8-9 (LIN) hay D33-4 (LIN2) - Mát thân xe

Mọi điều kiện

 1. Ω trở lên
 1. Nối giắc nối của cụm mô tơ nâng hạ cửa sổ điện phía trước trái.
 2. Lắp giắc nối của ECU chính thân xe

7. THAY THẾ CỤM MÔTƠ NÂNG HẠ CỬA SỔ ĐIỆN TRƯỚC TRÁI

8. XÓA mã DTC

9. KIỂM TRA MÃ DTC PHÁT RA (DTC B2321 VÀ/HAY B2325)

Kiểm tra xem mã DTC B2321 và/hay B2325 có xuất hiện sau 10 giây trở lên tính từ khi khóa điện bật ON hay không

Kết quả

Đi đến bước

Mã DTC B2321 và/hoặc B2325 không phát ra

Motor cửa lái hỏng

Mã DTC B2321 và/hoặc B2325 được phát ra

Thay thế ECU

 

Tham khảo thêm khóa điện tại trung tâm đào tạo EAC

https://daotaooto.edu.vn/nganh-dao-tao/dien-o-to-the-he-moi-1.html

Share on facebook
Tin tức khác