B1269 Ngừng liên lạc với ECU chống trộm - Học nghề ô tô EAC

Ngày đăng: 03/08/2021 14:28:26
Lượt xem: 491

B1269 Ngừng liên lạc với ECU chống trộm

QUY TRÌNH KIỂM TRA

1.KIỂM TRA DÂY ĐIỆN VÀ GIẮC NỐI (ECU CẢNH BÁO TRỘM - ECU CHÍNH THÂN XE)

 1. Tháo giắc D26 của ECU chống trộm.
 1. Tháo giắc nối D33 của ECU chính thân xe.
 1. Đo điện trở của các giắc nối phía dây điện.

Điện trở tiêu chuẩn:

Nối Dụng Cụ Đo

Điều kiện kiểm tra

Điều Kiện Tiêu Chuẩn

D26-24 (BRK+) - D33-18 (1GID)

Mọi điều kiện

Dưới 1 Ω

D26-25 (BRK-) - D33-19 (STX)

Mọi điều kiện

Dưới 1 Ω

D26-24 (BRK+) hay D33-18 (1GID) - Mát thân xe

Mọi điều kiện

10 kΩ trở lên

D26-25 (BRK-) hay D33-19 (STX) - Mát thân xe

Mọi điều kiện

10 kΩ trở lên

D26-16 (E) - Mát thân xe

Mọi điều kiện

Dưới 1 Ω

 

 1. Nối lại giắc nối của ECU chống trộm và ECU chính thân xe

2. KIỂM TRA DÂY ĐIỆN VÀ GIẮC NỐI (ĐIỆN ÁP ẮC QUY)

 1. Tháo giắc D26 của ECU chống trộm.
 1. Đo điện áp giữa các cực của giắc nối phía dây điện và mát thân xe.

Điện áp tiêu chuẩn:

 

Nối Dụng Cụ Đo

Điều kiện kiểm tra

Điều Kiện Tiêu Chuẩn

D26-11 (+B1) - Mát thân xe

Mọi điều kiện

Từ 11 đến 14 V

D26-13 (+B2) - Mát thân xe

Mọi điều kiện

Từ 11 đến 14 V

 1. Nối lại giắc nối của ECU chống trộm.

3. KIỂM TRA MÃ DTC

 1. Nối máy chẩn đoán vào giắc DLC3.
 1. Bật khóa điện đến vị trí ON và bật máy chẩn đoán ON.
 1. Xoá các mã DTC.
 1. Kiểm tra xem mã DTC tương tự có xuất hiện không.

GỢI Ý:

Lắp lại các cảm biến, giắc nối và phục hồi các điều kiện xe trước đo trước khi kiểm tra lại các mã DTC.

 

Share on facebook
Tin tức khác