Nhiệt điện trở và ứng dụng của chúng trên ô tô?

Ngày đăng: 15/12/2022 01:49:29
Lượt xem: 973
Nhiệt điện trở và ứng dụng của chúng trên ô tô
1. Mô tả
Nhiệt điện trở là một loại bán dẫn có điện trở thay đổi theo các biến đổi về nhiệt độ.
Nói khác đi, nhiệt điện trở có thể xác định nhiệt độ bằng cách dò điện trở.
Trong loại nhiệt điện trở phổ biến nhất, một nhiệt điện trở có hệ số nhiệt độ âm, điện trở sẽ giảm khi nhiệt độ tăng. Cũng có loại nhiệt điện trở dương, trong đó điện trở sẽ tăng lên khi nhiệt độ tăng.
 
2. Ví dụ về ứng dụng
Trong các xe ô tô, các nhiệt điện trở được sử dụng trong cảm biến nhiệt độ nước và cảm biến nhiệt độ không khí nạp, v.v...
Share on facebook
Tin tức khác